Ремонтират улиците в Пчеларово по проект на Община Тошево

Договор между Община Генерал Тошево и Държавен фонд "Земеделие" за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, бе подписан на 8 юли.

Ремонтират улиците в Пчеларово по проект на Община Тошево

Фондът предоставя на общинската хазна безвъзмездно сумата от 1 239 780 лева, информира сайтът на Община Генерал Тошево. С парите ще бъдат цялостно асфалтирани трите главни улици в село Пчеларово и прилежащите им тротоари, указателни табели, а също така  ще бъде поет и строителния надзор.
Само в последния месец Общинска администрация Генерал Тошево има подписани договори на стойност около 3 млн.лв.