Влезе в сила присъдата на Окръжен съд – Добрич срещу извършител на грабеж и опит за убийство

Влезе в сила присъдата на Окръжен съд – Добрич, с която налага наказание 18 години лишаване от свобода на 42-годишният Живко Й. Желязков при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

Влезе в сила присъдата на Окръжен съд – Добрич срещу извършител на грабеж и опит за убийство
На 25.11.2010 г. той бе признат за виновен по повдигнатото му обвинение за това, че на 01.12.2009 г. в гр. Добрич е отнел 200 лв. от 54-годишен мъж, като е употребил за това сила и грабежът е придружен с опит за убийство. Съдът го осъди да заплати на пострадалия обезщетение от 150 000 лв. ведно със законната лихва от датата на извършване на деянието.

На 21.06.2011 г. Върховният касационен съд е оставил в сила решението на Апелативен съд – Варна, с което потвърждава изцяло присъдата на Окръжен съд.

Върховните магистрати намират за невярно твърдението на жалбоподателя – Живко Желязков, за липса на конкретни доказателства, установяващи извършеното деяние и неговия автор. Първата и втората съдебни инстанции са направили подробен анализ на установените факти и тяхната относимост в подкрепа на обвинението срещу 42-годишния добричлия. Внимателно са били обсъдени обясненията на подсъдимия, дадени пред Окръжен съд – Добрич, и при досъдебното разследване, и основателно са отхвърлени като неистинни, поради тяхната непоследователност, вътрешна и житейска нелогичност, и противоречието им с установени посредством други доказателствени средства факти, посочва решаващият състав на Върховния касационен съд.

Върховните магистрати приемат за неоснователно и оплакването за явна несправедливост на наложеното на Желязков наказание. Те отчитат причинените на пострадалия повече от една тежки телесни повреди, довели до смъртта му 2 години по-късно. Черепно-мозъчната травма, която 54-годишният е получил при инцидента, освен че е сред причините за смъртта му, го е лишила от възможността за активен съзнателен живот, какъвто преди това е водил. Като има предвид жестокостта в опита му да умъртви пострадалия, съдебният състав на ВКС намира, че наложеното наказание е по най-благоприятната за осъдения алтернатива, не е определено за максималния предвиден в нея срок, и се явява по-скоро снизходително, отколкото неоправдано завишено.

ВКС посочва, че несправедливост не е налице и в размера на присъденото от Окръжен съд – Добрич, в полза на пострадалия обезщетение за неимуществени вреди и то е напълно оправдано от продължителността и интензитета на страданията, които 54-годишният мъж е търпял до края на живота си.

Пресцентърът на Окръжен съд – Добрич, припомня установеното по делото: На 01.12.2009 г. 54-годишният служител на газстанцията е бил на смяна през деня и е поел и нощното дежурство на свой колега. Около 18 ч. Живко Желязков спрял автомобила си в близост до газстанцията. В този момент нямало клиенти, пострадалият бил в помещението, където на бюрото проверявал събрания оборот. Подсъдимият го нападнал и започнал да го удря, включително с масивен мраморен пепелник. Пострадалият паднал на пода, а Желязков продължил да го удря. Нападателят взел 200 лв. от парите, които при падането на 54-годишния се пръснали в помещението.

Пострадалият бил намерен от клиент, който видял мъж да излиза от помещението и да се качва в автомобила си, но никой не излязъл да го обслужи.

Желязков стигнал с автомобила до улицата, където живее, преоблякъл се с дрехи, които носел в колата, и се прибрал. Той дал на жена си 200 лв., като обяснил, че са му платили заплата.

Три съдебно-медицински експертизи показват, че 54-годишният е получил фрактура на черепа, тежка контузия на мозъка, пневмоцефалия, и други тежки травми по главата, множество ожулвания и кръвонасядания по крайниците и гърба. Въпреки многократните оперативни интервенции той е останал 100% инвалид до края на живота си. Вещите лица заключават, че причина за това са нанесените му около 5 до 10 удари. Два-три от тях са нанесени по главата с предмет с голяма маса и със значителна сила.