976 000 лева за терена за LIDL

2 120 000 лева повече са приходите на Община Добрич за първото полугодие на тази година в сравнение с 2010 г.

976 000 лева за терена за LIDL

Община Добрич отчита преизпълнение на заложените в Бюджет 2011 приходи за първите 6 месеца на годината, съобщи зам. кметът Иван Колев. Това ще позволи актуализация на бюджета.

 

До 1 юли годишната програма е изпълнена на 61%. Данъчните приходи за полугодието са 57,7% от заложените за цялата година, а неданъчните - 63,25%.

 

Най-голямо е преизпълнението при продажбата на земя. За терена за LIDL вече са платени 976 000 лева без ДДС.

 

Припомняме, че през март Общинският съвет на града даде съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на поземлен имотс площ 7 034 кв.м по бул. Русия за изграждане на хипермаркет.