Арх. Пламен Ганчев: Шофьори, ул. Христо Ботев не е писта!

2 500 кв. метра улична мрежа в Добрич са изкърпени през миналата седмица. Така вече 43 улици в Добрич са изкърпени с асфалтова смес, а други 10 с бетонов разтвор, съобщи арх. Пламен Ганчев - зам. кмет на Община Добрич.

Арх. Пламен Ганчев: Шофьори, ул. Христо Ботев не е писта!

До днес 6 000 кв. метра от уличната мрежа са изкърпени с асфалтова смес, а 1 000 кв. м. с бетонов разтвор. Продължава работата по ул. Суха река, където има трудно проходими участъци.

 

Започва работата по тротоара по ул. Христо Ботев - изграждане на нов и възстановяване на съществуващ.

 

Арх. Пламен Ганчев се обърне към шофьорите с апел за по-внимателно каране по вече ремонтираната улица. В Общината са постъпили много сигнали за управление с превишена скорост по нея и искния за поставяне на светофари и легнали полицаи.

 

Улица Христо Ботев не е писта за скоростно каране, обясни на водачите арх. Ганчев чрез медиите. 

 

За реновираните улици общината ще отпусне средства за ограничителни знаци.