60 ст. на км. - таван на такситата в Тервел

Редовно заседание на Общински съвет - Тервел се проведе вчера.

60 ст. на км. - таван на такситата в Тервел

Общинските съветници в Тервел определиха максимална цена за таксиметровите превози – 0,60 лв. за дневна тарифа и 0,70 лв. за нощна тарифа.
Прието бе предложение земите от общински поземлен фонд да се отдават под наем чрез провеждане на таен търг за срок от пет години, считано от началото на стопанска 2011/2012 г. до края на 2015/2016 г. Определена бе и началната тръжна цена за наемане на декар земеделска земя от общинския фонд – за 1 стопанска година и съобразно категорията на наетата земя. Така земите от втора, трета и четвърта категория ще се наемат най-малко за 35 лв. / дка/ година, тези от пета и шеста категория – за 30 лв. , а нивите от седма, осма и девета категория – за 25 лв. Община Тервел отдава под наем общо 10 000 дка земеделски земи в различни землища. Преобладават земите от трета, четвърта и пета категория.

 

Прието бе и решение, с което общинският съвет дава съгласие Община Тервел да участва в проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич. Крайният срок за внасянето на проекта в Оперативна Програма „Околна среда” е 31 август т.г. В него участват всички общини в Област Добрич и община Никола Козлево от Област Шумен.