Симулация на Европейски парламент в Добрич по международен младежки проект

На 28-ми, 29-ти и 30-ти юни, 2011 г. в сградата на Висше училище Международен колеж ще се стекат 120 младежи от различни европейски страни за събитията по проект „U-SPEAK – Младежта говори за младежката безработица и бъдещето на европейските структурни фондове” на Фондация Модерно образование.

Симулация на Европейски парламент в Добрич по международен младежки проект

Първите два дни са посветени на международна младежка конференция на тема „Бъдещето на европейските структурни фондове”. Експерти от седем държави ще предоставят пред младата публика информация по въпроси, свързани с регионалната политика на ЕС и инструментите за постигането на нейните цели.


На 30-ти юни ще бъде организирана игра симулация с участието на всички младежи. Началото й ще бъде поставено с приветствие към участниците, изпратено на организаторите от евродепутата Мария Неделчева. В този ден думата ще бъде дадена на публиката, за да могат младежите да дадат израз на мнението си за бъдещето на Европейския съюз.

 

В процеса на работа участниците ще разберат начина на функциониране на Европейския парламент, ще получат ценен опит в разискването и балансирането на различни мнения и становища, ще получат възможността да формулират предложения за създаването на нови възможности за младите, които в последствие ще бъдат доведени до знанието на институциите, ангажирани в изготвяне политиките, засягащи младежта.


Участниците ще бъдат разделени на 5 комисии, по примера на Европейския парламент, и ще дискутират различни обществено значими теми според сферата си на интерес: Социална защита и включване и млади хора с ограничени възможности; Признаване на квалификации и компетенции, получени от неформално обучение и младежко доброволчество;  Работна заетост и предприемачество; Финансови изисквания и ефикасност на европейските структурни фондове по отношение на работната заетост и ученето през целия живот;  Преход от обучение към пазара на труда.


Събитието се провежда на английски език.