Специална форма на обучение за работещи в Международен колеж - Добрич

Уникална форма на обучение, подходяща за работещи ще привлича още кандидатстуденти във Висше училище Международе колеж (ВУМК).

Специална форма на обучение за работещи в Международен колеж - Добрич

След значителен брой постъпили запитвания от работещи, които желаят да получат висше образование, академичното ръководство на висшето училище реши да предложи на гражданите на Добрич, които са заети на пълен работен ден, форма на обучение, подходяща за тях.  Според Международен колеж това е уникално за бакалавърското образование, от там споделят още, че по този начин успешно се обучават студентите в британските магистърски програми на ВУМК и новите методи са взаимствани от тях.
Обучението ще е редовно, но занятията ще бъдат след нормалното работно време и през уикендите. Така работата няма да попречи на образованието им, ще могат да се възползват от изгодните държавно гарантирани студентски кредити и ще  имат всички студентски права. Предвижда се също специална електронна платформа или база данни, която ще улеснява студентите, защото в нея те ще могат да намират учебни материали и пропуснати лекции, директно от домашния си компютър.” – разказва Павел Йорданов, координатор студентски прием във ВУМК.


От висшето училище приемат вече студенти и в задочна форма на обучение, която е традиционната за висшите училища.

 

След като двете форми на обучение стават популярни в центровете на добричкото висше училище във Варна и София, прием за тях започва и в Добрич. Най-много записани в новите форми  има в специалностите, свързани с икономика и туризъм.