Добричкият окръжен съд решава дело за собствеността на кучето Мима

Окръжен съд – Добрич, обяви за решаване въззивното гражданско дело, образувано по жалба на гражданка на Русе срещу решението на Районен съд – Добрич, с което е отхвърлен предявеният от нея срещу Сдружение с общественополезна дейност „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ” със седалище в гр. Добрич, иск за признаване на правото й на собственост на кучето Мима, както й за осъждане на ответното сдружение да предаде владението върху него.

Добричкият окръжен съд решава дело за собствеността на кучето Мима
На 06.06.2011 г. във въззивния съд е образувано делото, срещу обжалваното решение на Районен съд – Добрич, от 11.04.2011 г.

Първоинстанционният съд е намерил иска на русенката за неоснователен и го е отхвърлил с мотив, че ищцата не е доказала, че ответното сдружение владее или държи без правно основание кучето. Районният съд е приел за установено, че кучето Мима е намерено безстопанствено от свидетел по делото на 8-9 март 2010 г. в гр. Дряново. На 30.03.2010 г. той е предал животното на ищцата в качеството й на председател на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ГРИЖА И ПОДСЛОН ЗА ВСЕКИ”. Тя веднага отвела кучето в приюта на русенския клон на регистрираното в Добрич СДРУЖЕНИЕ „ГЕРМАНО – БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ”. Законът за защита на животните предвижда възможността настанените в приют животни да бъдат предоставени безвъзмездно на лицата, които желаят да ги отглеждат като компаньони, и те да бъдат регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност. „В случая с кучето Мима посочената процедура не е проведена и предаването на бездомното куче от свидетеля на ищцата /независимо в какво качество – лично или като управител на СНЦ „ГРИЖА И ПОДСЛОН ЗА ВСЕКИ” – гр. Русе/ няма юридическите характеристики на прехвърляне на собствеността върху животното”, посочва Районен съд – Добрич.

Съдът уточнява, че в процесния протокол от 30.03.2010 г. изрично е отразено, че кучето се предава на ищцата в качеството й на председател на СНЦ „ГРИЖА И ПОДСЛОН ЗА ВСЕКИ”, а не в лично качество. По тази причина е била открита от същото сдружение и станала обществено достояние дарителска сметка за лечение на животното. Затова съдът смята, че не може да се приеме, че ищцата е станала собственик на кучето от представеното от нея доказателство, че го е регистрирала по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Първоинстанционният съд е установил безспорно, че кучето Мима в момента не се намира във владение и държане на ответника по делото, а в Германия под наздора и грижите на германското сдружение „НЕМСКО – БЪЛГАРСКА СПЕШНА ПОМОЩ ЗА УЛИЧНИТЕ ЖИВОТНИ” – гр. Хомберг и в немска гражданка.

Процесуалният представител на ищцата по делото поиска Окръжен съд – Добрич, да отхвърли това решение като неправилно и необосновано. Според него след като довереницата му е декларирала пред управителя на приюта, че желае да осинови бездомното животно и той е направил регистрацията му в Регистъра на кучетата на територията на община Русе към РВМС Русе, то не може да има съмнение, че считано от 30.03.2010 г. ищцата е собственик на кучето Мима. Адвокатът й твърди, че ответникът продължава да владее без законово основание животното. Адвокатът посочва също, че с решението си Районен съд – Добрич, приема, че и немското дружество не е собственик на кучето и то все още е безстопанствено.

Процесуалният представител на СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ” пледира пред Окръжен съд – Добрич за безспорно установено, че към 30.03.2010 г. животното е било безстопанствено и е било предадено на СНЦ „ГРИЖА И ПОДСЛОН ЗА ВСЕКИ”. Според адвоката само от това основание искът се явява неоснователен. Защитникът посочи, че неговият довереник не е собственик на дружеството. То е било предадено от ищцата на немското сдружение със сходна дейност, изведено е от България и се намира в Германия.

Окръжен съд – Добрич, ще обяви решението си в 30-дневен срок.