Европейската комисия установи подобрено качество на водата за къпане у нас

Страната ни е класирана на 6-то място в годишния доклад в тази област, който комисията представя в началото на всеки летен сезон.

Европейската комисия установи подобрено качество на водата за къпане у нас

Европейската комисия отчита подобрено качество на водата за къпане по българските плажове и водни басейни. Страната ни е класирана на 6-то място в годишния доклад в тази област, който комисията представя в началото на всеки летен сезон.


 

С по-добри показатели от нас са Кипър, Хърватия, Малта, Гърция и Ирландия.

 

Качеството на водите е по-ниско в редица страни, считани за топ-дестинации – като Португалия, Италия, Испания и Франция.

 

У нас са били изследвани 90 плажа по черноморското крайбрежие и 4 вътрешни водни басейна, като всички те съответстват 100 процента на задължителните норми. Еврокомисията оценява общото качество и по втора скала - със значително по-високи, желателни стандарти, където България е една от 10-те страни с над 80 на сто съответствие.