70% от посевите с пшеница у нас са засети със сортове на ДЗИ – Ген. Тошево

Очаква се добра зърнена реколта – между 400 и 600 кг от декар, прогнозират учени по време на Открит ден на пшеницата.

70% от посевите с пшеница у нас са засети със сортове на ДЗИ – Ген. Тошево
45 сорта зърнено-житни култури са в пълна схема на производство в Добруджанския земеделски институт край Ген. Тошево. 35 от тях са сортове обикновена зимна пшеница, три – твърда пшеница, шест сорта тритикале и един сорт ечемик. Това съобщи и.д. директор на научния център доц. д-р Иван Киряков по време на традиционния Открит ден на пшеницата. Ежегодно земеделските производители от региона и страната закупуват от Института между 1500 и 2000 тона посевен материал. През настоящата на фермерите се предлагат базови семена от 14 сорта пшеница, 2 сорта тритикале и един сорт ечемик. В момента върви втора година изпитване на още два сорта пивоварен ечемик, разработка на ДЗИ – Ген.Тошево.
 
По време на Открития ден гости и домакини посетиха опитните полета със зърнено-житни култури, където на място бяха представени сортовете и хибридите с техните характеристики. 70% от площите с пшеница у нас се сеят с два утвърдени сорта на ДЗИ (Енола и Аглика), каза още доц. д-р Иван Киряков. По време на дискусията гостите се запознаха с най-новите научни разработки на института.

Пшеницата в Добруджа и в страната е в много добро състояние и може да се очакват добри добиви, заявиха още учените. Според тях, условията в момента дават възможност за разгръщане на пълния потенциал на всеки сорт. Конкретните добиви обаче зависят изцяло от агротехниката, приложена от земеделските стопани в полетата им, подчерта доц. д-р Иван Киряков. При всички положения обаче има заложени добиви между 400 и 600 кг от декар пшеница.   

Жътвата ще се забави с около десетина дни заради хладната и влажна пролет, коментира зам.-директорът на ДЗИ д-р Николай Ценов. Очакваните нива на търговия на зелено със зърно са по-високи от миналогодишните. Според него, до момента има предпоставки и за по-високо качество на хлебното зърно. На този етап очакванията на фермерите са за добра реколта.