Открит ден в ДЗИ - Ген.Тошево

Предвидена е и дискусия по проблемите на зърнопроизводството в района и страната.

Открит ден в ДЗИ - Ген.Тошево
Традиционният открит ден на Добруджански земеделски институт в Ген.Тошево ще се проведе от 10.00 часа.
 
Ще бъдат представени сортовете зърнено-житни култури, отглеждани в опитните полета и производствените участъци на института. Предвидена е и дискусия по проблемите на зърнопроизводството в района и страната.
 
Поканени за участие в открития ден на института са научни работници, земеделски производители и представители на бизнеса.