Председателят на Окръжен съд на семинар за борбата срещу икономическата престъпност в Германия

Председателят на Окръжен съд – Добрич Енчо Енчев участва в семинар „Борбата срещу икономическата престъпност в Германия”, организиран от Министерство на правосъдието, Националния институт на правосъдието и немската фондация „Фридрих Еберт”.

Председателят на Окръжен съд на семинар за борбата срещу икономическата престъпност в Германия

Лектор на форума, проведен на 9 юни в София бе бившият генерален директор на криминалната полиция в Берлин Уве Шмидт.


 

„Той представи формите на проявление на икономическата престъпност и германския опит в борбата с нея и финансовите разследвания. Коментирана бе тяхната практика в изземването на имущество, придобито по престъпен начин, в борбата с измамите, с компютърните престъпления и с корупцията”, сподели председателят на Окръжен съд – Добрич.

 

„Посочено бе, че стопанските престъпления в Германия представляват само 1,31% от общата престъпност, но делът на причинените от тях щети възлиза на 42,8% от общата сума на нанесените с престъпления вреди. Това показва колко важно е противопоставянето на тези деяния и колко навременна е обмяната на опит между правосъдните ни системи”, смята Енчо Енчев.