Областна администрация Добрич отново се включва в програма „Старт на кариерата”

Повече от 20 млади специалисти, участвали в програмата през изминалите 10 години, са придобили знания и умения в Областна администрация, които са им помогнали да бъдат конкурентноспособни при намирането на постоянна работа. Повечето от тях вече работят в държавни структури или банкови институции. Това е една добра атестация за успешния старт в кариерата, който амбициозните младежи получават в Областна администрация Добрич.

Областна администрация Добрич отново се включва в програма „Старт на кариерата”

През 2011 г. квотата на Областна администрация по Национална програма „Старт на кариерата” е за трима висшисти на възраст до 29 години. След като преминат неколкомесечна процедура, провеждана от Агенция по заетостта и Бюро по труда- Добрич, одобрените кандидати се очаква да започнат работа в  администрацията в края на лятото за срок от девет месеца. Желанието на Областния управител Желязко Желязков е да се привлекат  млади хора в институцията и да се подкрепи  тяхната мотивация за успешно професионално начало, развитие и реализация в родния град.
За първи път в Областна администрация Добрич тази процедура стартира през 2002 г. с Проект “Повишаване пригодността за заетост и насърчаване на предприемачеството на младежите” – Модул “Заетост на младежи с висше образование в публичната администрация”. Резултатите и ефектът от изпълнението на този и следващи проекти, са положителни. За това говори фактът, че повече от 20 млади специалисти, преминали през администрацията през последните 10 години, са придобили знания и умения,  които са им помогнали  да бъдат конкурентноспособни при намирането на постоянна работа. Повечето от тях вече работят в държавни структури или банкови институции. Това е една добра атестация за успешния старт в кариерата, който амбициозните млади хора получават в Областна администрация Добрич.