Смяна на име

Искам да си сменя името и фамилията, как трябва да постъпя и колко ще ми струва?

Промяна на собствено, бащино и фамилно име, извън случаите на осиновяване и сключване на граждански брак, се извършва само по съдебен ред като пред съда трябва да се представят доказателства за това, че името чиято промяна се иска е осмиващо, опозоряващо, обществено неприемливо или важни причини налагат промяната.
Държавната такса, която се дължи на съда по молба за промяна на име е 15лв.
Що се отнася до адвокатското възнаграждение, то зависи от конкретния случай, сложността на задачата и действията които следва да се извършат.

 

С Уважение: младши адвокат Павел Атанасов, адвокатско дружество „КИРЯКОВИ И КО”  
www.kantora.bg