Определиха наемателя на плаж Тузлата в Балчик

Със заповед на областния управител на Добрич Желязко Желязков бе определен наемател на морски плаж „Тузлата", община Балчик - „Лайтхаус Хотел" ЕООД - София. Годишната наемна цена на плажа e 3800 лв. без ДДС. Наемателят е определен на базата на проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на морски плаж „Тузлата", община Балчик, на територията на област Добрич.

Определиха наемателя на плаж Тузлата в Балчик
С друга заповед на областния управител от днес се прекратява процедурата по избор на наемател на морски плаж „Балчик-централен", община Балчик. Причината е в недопускането на кандидати. Не се допуска до участие в търга за отдаване под наем на морски плаж „Балчик-централен", община Балчик, кандидатът за наемател - „ЕС ПИ ЕС ИМОТИ" ООД - Добрич, поради, това че внесените от него документи не отговарят на нормативни изисквания и изисквания, заложени в тръжната документация. По същата причини не се допуска до участие в търга и кандидатът за наемател „Тоталс" ЕООД - Хасково.