Бойко Борисов открива колектор и канализация в Каварна

Премиерът Бойко Борисов ще пререже днес лентата на новоизграден главен колектор и прилежаща канализационна мрежа в квартал „Хаджи Димитър” в Каварна. На събитието в добруджанския град ще присъства и министърът на околната среда и водите Нона Караджова.

Бойко Борисов открива колектор и канализация в Каварна

Съоръжението е изградено по проект 58111-37-228 „Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в Каварна - Изграждане на Главен колектор VІ и прилежащата канализационна мрежа” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съфинансирана от Европейския фонд за развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност. Общата стойност на проекта е 9 400 000 лв.


 

Главен колектор VI и новата канализация обхващат голям процент улици от ромския квартал „Хаджи Димитър”, както и част от индустриалната зона на града, която е в съседство. Положени са 1471 м. водопроводи, 3644 м. канализационна мрежа, от които главен колектор – 1320 м.;  22 100 кв. м. асфалт и 10 455 кв. м. тротоарни настилки на общо 5 улици. Преките ползватели от реализирания проект са около 2500 жители, живеещи в района, както и ЦДГ „Детелина”. Създадени са условия за включване към канализационната система на по-късен етап на още близо 1500 души.

 

По време на визитата си в Каварна днес премиерът Борисов ще открие и нов голф комплекс Thracian Cliffs. Комплексът е разположен на площ от 164 хектара скалиста местност край морето до нос Калиакра и е най-големият спортно-туристически комплекс в България. До момента в проекта са инвестирани над 160 млн. лева, изцяло бългaрски капитали.