КУИППД иска отнемането на имущество на сводник от Добрич

Окръжен съд – Добрич, прие заключенията на вещите лица по две експертизи, изготвени по гражданското дело, образувано по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/ срещу 52-годишния Стоян Й. Стоянов от Добрич и бившата му съпруга Румяна Ив. Стоянова на 51 години. Комисията претендира да бъде отнето в полза на държавата придобито от тях в проверявания период 01.01.1988 – 12.11.2009 г. имущество на обща стойност 307 512 лв.

КУИППД иска отнемането на имущество на сводник от Добрич
Приетите днес съдебно-автотехническа и съдебно-техническа експертизи ще бъдат ползвани при изготвяне на трета, допусната от съда в предходно заседание, икономическа експертиза.

Първата експертиза определя пазарните стойности на два автомобила „БМВ” и „Опел Кадет” към датата на тяхното придобиване през 1995 г. и 1997 г. и към датата на внасяне на мотивираното искане за отнемане. Втората експертиза установява пазарните стойности към датата на придобиване и към датата на внасяне на мотивирано искане на три недвижими имоти – нива с площ 12 дка в землището на Добрич, ресторант „Югоизток” и дворно място в Добрич. Тя изяснява също пазарната стойност към датата на внасяне на мотивираното искане за отнемане на жилище-апартамент.

Окръжен съд – Добрич, отложи делото за попълване с доказателства и го насрочи за 30.09.2011 г. До тогава трябва да бъде представена съдебно-счетоводната експертиза, която има задача да определи размера на всички придобити от ответниците Стоян и Румяна доходи и на техните разходи за годините в периода 1988 – 2000 г., размера на платените от тяхна фирма публично-правни задължения, получените от тях банкови кредити и да посочи крайно салдо за съответната година.

Пресцентърът на Окръжен съд – Добрич, припомня, че производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Стоян Стоянов е образувано във връзка с наказателно дело срещу него и постановена от Районен съд - Добрич, присъда, влязла в сила на 12.11.2009 г. С нея той е признат за виновен за това, че е принуждавал чрез сила и заплаха лица от женски пол да извършват сексуални контакти и е предоставял системно помещение на различни лица за полови сношения. Стоян е наказан с 2 години и 9 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 5 000 лв.