Министър – председателят Бойко Борисов ще посети Каварна

На 4 юни (събота) премиерът Бойко Борисов ще посети град Каварна, където ще пререже лентата на новоизграден главен колектор и прилежащата канализационна мрежа в квартал „Хаджи Димитър” в града.

Министър – председателят Бойко Борисов ще посети Каварна

Съоръжението е изградено със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, съфинансирана от Европейския фонд за развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност.
Проектът е на стойност 9 400 000 лв. 

На събитието ще присъства и министърът на околната среда и водите Нона Караджова.   
    

По време на визитата си в Каварна премиерът ще открие и нов голф комплекс Thracian Cliffs. Комплексът е разположен на площ от 164 хектара скалиста местност край морето до нос Калиакра и е най-големият спортно-туристически комплекс в България.

 

До момента в проекта са инвестирани над 160 млн. лева, изцяло бългaрски капитали.