3 месеца условно за неизпълнил пробационна присъда

Добричкият окръжен съд замени с условно лишаване от свобода, неизтърпяната част на наложеното на 21-годишния Мюседжеб А. М. от с. Сърнец, община Тервел, наказание пробация.

3 месеца условно за неизпълнил пробационна присъда
Делото бе разгледано в отсъствието на подсъдимия, като неговите права бяха охранени с участието на служебен защитник. По данни на Областната дирекция на МВР – Добрич, той е напуснал България. Пресцентърът на Окръжен съд – Добрич, уточнява, че искането на Пробационния съвет за замяна на постановеното спрямо Мюстеджеб наказание е внесено на 02.11.2010 г. В съдебно заседание на 01.12.2010 г. съдебният състав спря делото до издирването на 21-годишния.

След като се запозна със събраните доказателства и изслуша становищата на страните, днес съдът прие, че с присъда на Районен съд – Тервел от 16.12.2009 г. Мюстеджеб е признат за виновен за това, че през 2005 г. като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, след предварителен сговор с 36-годишен мъж, е извършил две домови кражби. Общата стойност на отнетите движими вещи възлиза на 166,58 лв.

Районният съд му е наложил наказание пробация с пробационни мерки задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година, задължителни периодични срещи с пробационен служител и включване в програми за обществено въздействие за същия период. За да се осигури изпълнение на наказанието Мюстеджеб е бил обявен за общодържавно издирване на 08.02.2010 г.

На 03.05.2010 г. той е бил установен и заведен от служители на Съдебна охрана - Добрич в Областната служба „Изпълнение на наказанията”, и същия ден е започнало изпълнението на пробационната присъда.

На 08.10.2010 г. Мюстеджеб е преустановил изпълнението й по неоснователни причини, като до тогава е реализирал изцяло третата наложена му пробационна мярка.

Окръжен съд – Добрич, прие, че предложението на Пробационния съвет е основателно, тъй като Мюстеджеб не е изпълнил пробационните мерки отчасти и по неоснователни причини, и наложеното му наказание следва да бъде заменено с по-тежко. Неизпълнената част на присъдата по първите две мерки е в размер на 6 месеца и 4 дни. Наказателният кодекс регламентира, че два дни от наказанието пробация се заменят с 1 един ден лишаване от свобода. Затова съдът наложи на Мюстеджеб 3 месеца и 2 дни лишаване от свобода, като отложи изтърпяването на наказанието за срок от 3 години. Съдът прецени, че непълнолетната възраст, в която е извършил кражбата, чистото му съдебно минало преди това и ниският размер на нанесената щета, дават основания наказанието да бъде търпяно условно.

Мюстеджеб има начално образование, не е женен, при изпълнение на пробационната присъда е работил в строителството.