Засилва се интересът към създаване на трайни насаждения по мерки на ПРСР в Добруджа

4,5 млн. лева са усвоени от млади фермери в Добричка област.

Засилва се интересът към създаване на трайни насаждения по мерки на ПРСР в Добруджа
4 424 726 лева по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони са усвоени за три години в Добричка област с помощта на Областната служба за съвети в земеделието. От разработените общо 238 бизнес-плана, 181 са финансирани, съобщи ръководителят на службата в Добрич зооинж. Маринела Георгиева. Земеделските производители са проявили най-голям интерес към отглеждането на пчелни семейства, както и към създаването на трайни насаждения – орехови и лешникови градини. Към момента има двама млади фермери, които са кандидатствали и по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за изграждане на помещения за добив и съхранение на пчелен мед и вече са усвоили средствата.

По мярка 214 „Агроекологични плащания” към момента в Добричка област има одобрени 8 заявления от подадените 13. Финансираните проекти са за биологично производство на лавандула, лешници и орехи, уточни още зооинж. Маринела Георгиева.

В Добричка област има 4 регистрирани кооперации на земеделски производители. Три от тях са на зеленчукопроизводители и една на овцевъди, но до момента нито една от тези организации не се е възползвала от възможностите за кандидатстване по мярка 142 „Създаване на организации на производителите”, информираха още от Службата за съвети в земеделието. По мярката може да се кандидатства през цялата година. Чрез нея се насърчава създаването на организации на производители в земеделския сектор, като се подпомага производството и доставките на висококачествени продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания.

Зоните, допустими за кандидатстване по мярка 213 „Плащания по НАТУРА 2000 за земеделски земи” в област Добрич, са Чаира, Суха река, Хърсова река, Калиакра, Шабленски езерен комплекс.