Най-много площи с пшеница и рапица са засети в област Добрич

По оперативни данни за хода на есенната сеитба на Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения” в Министерство на Земеделието и Храните към 11 октомври 2010 г. в страната са засети 3,8 млн. декара с есенници, съобщават от МЗХ.

Площите засети с пшеница към момента са 1,9 млн. декара. Засетите площи с маслодайна рапица са 1,6 млн. декара, а 297 хил. декара – с ечемик. По около 34 хил. декара са площите, засети с ръж и тритикале.


Най-много площи с пшеница за засети в областите Добрич – 458 хил. декара, Силистра – 206 хил. декара и Плевен – 144 хил. декара.

При маслодайната рапица с най-много площи са областите Добрич – 257 хил. декара, Плевен –206 хил. декара и Бургас – 123 хил. декара и Стара Загора – 114 хил. дка.

Върху 7,2 млн. декара са извършени предсеитбени дейности, отчитат от Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения”. Изораните площи пък са 3,7 млн. декара, от които 1,1 млн. декара в област Добрич, 302 хил. дка в област Плевен и 295 хил. дка в област Варна.
Comments (0)
Семена от рапица, третирани с неразрешен инсектицид, са открити в Добрич
28 септември 2010 г., 14:05:42 ч. | uzunov
Във връзка с предстоящата сеитба на рапицата и след получен сигнал в Националната служба за растителна защита (НСРЗ) за предлагане на семена от рапица, третирани с неразрешения в България продукт за растителна защита ЧИНУК (CHINOOK), инспекторите от регионалните служби за растителна защита съвместно с представители на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) извършиха проверки на територията на 8 области, съобщават от Министерство на земеделието.

От направените общо 86 броя проверки на търговски фирми, предлагащи семена и на земеделски производители в регионите Бургас, Варна, В.Търново, Враца, Добрич, Плевен, Русе и Ст.Загора, са установени 4 броя нарушения. Три от тях са при инспекция на земеделски производители в регионите на Варна и Ст.Загора и едно при проверка на склад в района на гр. Добрич. Съставени са констативни протоколи и са дадени предписания за забрана на използването на семена, третирани с неразрешен продукт за растителна защита, съгласно изискванията на чл.29, ал.4 от Наредба №104 за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита.

Открити са общо 460 броя торби със семена от зимна маслодайна рапица, сорт EXAGONE и TRIPTI CS, третирани с инсектицида ЧИНУК. Семената са предлагани от фирма “Агриковър” ЕООД с представителство в гр. Добрич и от фирма “Булагро”АД, гр. Ст.Загора.

Съгласно изискванията на действащото законодателство, използването на семената от зимна маслодайна рапица, третирани с неразрешен продукт за растителна защита, на територията на РСРЗ гр.Добрич, Варна и Ст.Загора е преустановено от контролните органи на НСРЗ.