Международна конференция за младежката безработица ще се проведе в Добрич

На 2-ри и 3-ти юни в град Добрич ще се състои първата младежка международна конференция в рамките на проекта на Фондация Модерно образование и наука, озаглавен „U-Speak - младежта говори за младежката безработица и бъдещето на европейските структурни фондове”, финансиран от Програма „Европа за гражданите” на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на ЕК.

Международна конференция за младежката безработица ще се проведе в Добрич

Събитието ще се проведе от 9 часа в зала 203 в сградата на Висше училище Международен колеж, ул. България №3. Висше училище Международен колеж подпомага Фондация Модерно образование и наука в изпълнението на проекта, със своя опит в предлагането на образование с практическа насоченост. Професионалната реализация на студентите е гарантирана и от международно признатите дипломи на колежа.
Инициативата е фокусирана върху проблемите на младежката безработица и разрешаването им чрез образование, осигуряващо работна заетост. Целта на организаторите е присъстващите млади хора да добият по-добра представа за младежката безработица и стратегиите на ЕС за предотвратяването й. Конференцията ще даде възможност на над 120 младежи от България, Гърция, Румъния, Италия, Полша, Литва и Хърватска република да се срещнат със свои връстници и да обсъдят политиките на ЕС, насочени към младежта. Те ще могат и да отправят предложенията си за насърчаване на предприемачеството и придобиването на практически умения в процеса на обучение.

 

Събитието е със свободен достъп, тъй като желанието на организаторите е да достигнат до възможно най-широка аудитория от млади и амбициозни граждани.

 

В конференцията ще вземат участие експерти от България, Гърция, Румъния, Хърватия, Италия, Полша, Литва, Германия и Холандия. Част от лекторите, които ще представят презентации, са: Каролин Штам от BEST-Sabel-Hochschule, Германия - „Учене и работа в туризма – получени уроци от международния туризъм”; Лео Декер от Stenden University. Холандия – „Стратегически мениджмънт на човешкия капитал: обединяващ подход между теория и практика в обучението по Хотелски мениджмънт”; Анна Гурка от SEN Meritum, Полша – „Приложно образование – добър начин ли е неформалното обучение за даване на възможности на младежта при навлизане на пазара на труда”; Марша Марзан, Хърватия – „Младежката безработица – белези, оставени от рецесията в Хърватска”; Ирена Баирова от Бюро по труда, България – „Възможности за облекчаване на младежката безработица, от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; Йоргос Сулос от Hellenic Regional Development Center, Гърция – „Младежка безработица и заетост: оцеляване и възстановяване”; Гинтаутас Бузинкас, ректор на Utena College, Литва – „Политики, насочени към младежта: образование за трудова заетост – случая на Литва”; Адина Марина Калафатеану от Center for Sustainable Community Development, Румъния – „Активна младежка ангажираност – европейски политики и програми”; Джиани Алтавийа от Network of European Active Citizens, Италия – „Гражданство, различия и образование” и др.


Фондация МОН организира тази инициатива с участието на осем организации от пет други страни членки на Европейския съюз и кандидатстващата за членство Хърватия. Заедно те работят за мобилизирането на европейските младежи и превръщането им в отговорни членове на едно социално и политически активно гражданско общество.