Ученици от Езикова гимназия обмислят своята бъдеща кариера

В края на изминалата седмица Центърът за кариерно ориентиране гр.Добрич беше домакин на дискусия по тематичен филм „Професия и кариера“.

Ученици от Езикова гимназия обмислят своята бъдеща кариера

В началото на срещата ученици от  десети клас на ЕГ „Г.Милев“ направиха себеоценка на своите интереси, способности, умения и ценности, които биха им помогнали при избора на професия.

Гимназистите дискутираха какво е общото и различното в понятията „професия“ и „кариера“, кои са етапите на кариерно развитие, през които  са преминали, за да открият своите възможности за професионална реализация. Част от участниците споделиха своя досегашен трудов опит, като добавиха, че той им е дал практически знания, социални умения и полезни контакти.


 

Десетокласниците бяха запознати и с възможностите,  които Националният портал за кариерно ориентиране на учениците, създаден от МОН предлага – попълване на въпросници за определяне на техните интереси, способности, предпочитания в различните професионални области, специалностите, които се изучават в систематана висшето образование за всяка една професионална област и в кои висши училища се предлагат, разнообразни тематични филми и интерактивни упражнения, съобразени също с техните предпочитания и възраст. В края на дискусията гимназистите обобщиха, че за да имаш  успешна кариера са нужни талант, много труд и постоянство.