Експерти на МЗХ ще разясняват възможностите за преструктуриране на фермите в Каварна

Стопаните ще получат и информация за изискванията, на които трябва да отговарят фермите от II и III категория.

Експерти на МЗХ ще разясняват възможностите за преструктуриране на фермите в Каварна
Семинар по информационната кампания „Инвестиции и подпомагане на животновъдните ферми”, организиран от Министерството на земеделието и храните (МЗХ), ще се проведе на 27 май 2011 г., от 11 часа, в град Каварна.

Лектори са експертите от Дирекция „Животновъдство” към МЗХ: Виолета Кръстева – началник на отдел „Животновъдство и генетични ресурси”, Силвия Василева – държавен експерт в същия отдел, Слави Узунов – държавен експерт в отдел „Окачествяване и класификация на месо” и Божура Фиданска – старши експерт в отдел „Конкурентноспособност, селски райони и компенсаторни плащания”.

Те ще разяснят възможностите за подпомагане и финансиране на фермерите от ІІ и ІІІ категория, които трябва да модернизират стопанствата си. Стопаните ще получат и информация за изискванията, на които трябва да отговарят фермите от II и III категория, както и начина на подаване на документи по Наредба № 2.