От днес край на мъките със смяната на оператора

От днес, 25 май, влизат в сила новите правила на Европейския съюз, засягащи правата на потребителите на телефонните и интернет-услуги. Според тях вече до един работен ден трябва да отнема смяната на номера.

От днес край на мъките със смяната на оператора
Популярната шашма на някои български мобилни оператори с дълги забавяния на процедурите по смяна на оператора със запазване на номера трябва да бъде прекратена, според влизащи в сила днес нови правила за телефонните услуги и интернет.

Директивата налага до един работен ден, или 24 часа, да отнема смяната на телефона със запазване на същия номер, като няма значение дали операторът е мобилен или стационарен.

Друг наболял проблем у нас, продължителността на договорите, също ще получи частично разрешение - доставчикът на услугата вече ще е задължен да предлага и едногодишен контракт, въпреки че може да има и 24-месечна услуга. Остава неясно обаче дали ще има правото както досега да предлага преференции в услугата за предпочелите по-дълъг срок на договора.

В документа освен това трябва и да се разпише подробно качеството на предлаганата услуга и да бъдат заложени компенсации за потребителя, ако впоследствие се окаже, че то не е покрито.

Засилва се и защитата на личните данни на хората в интернет.

Въвежда се например изискването потребителят изрично да дава съгласието си за използването на „бисквитки", които по принцип улесняват работата в мрежата, но представляват възможност за „пробив в системата".