514 лева - средната заплата в Добричко

По предварителни данни средната работна заплата в Добричка област през първото тримесечие на 2011 година е 514 лв. Това е със 157 лв. по-малко от средното за страната - 671 лева.

514 лева - средната заплата в Добричко

В края на 2010 година сме взимали с 6 % повече, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Добрич. В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. в областта средната работна заплата се е увеличила с 5,6 %. Добрич е на 15-о място по заплати в страната, при 11-о през четвъртото тримесечие на 2010 година. 

Срещу най- много пари традиционно се разписват в столицата, областите Враца, Стара Загора и Варна.

 

В нашата област по-високи са възнагражденията в обществения сектор – средната работна заплата там е 596 лв. срещу 475 лв. в частния сектор. Спрямо края на 2010 година отчитаме намаление на заплатите в частния сектор  с 5 %, а в обществения сектор намалението е с 6 %. Най- много пари получават заетите в икономически дейности “Производство и разпределение на електрическа и топлина енергия и на газообразни горива”, ”Финансови и застрахователни дейности”, “Държавно управление.

 

В основните за региона браншове- “Селско стопанство” и “Туризъм” заплатите съответно са 566 лева и 499 лева.

 

Най-ниски са възнагражденията в отрасъл “Административни и спомагателни дейности” - 363 лева.

 

През първотото тримесечие на 2011 година  наетите лица в областта са 34 649. За същия период на 2010 година отбелязваме нарастване на наетите с 4 %. В  сравнение с края на 2010 година наетите в областта са се увеличили с 4 %.

 

За месеците януари, февруари и март на 2011 година най-много работещи са освободени в секторите „Строителство”„ Хотилиерство и ресторантьорство” и „Търговия и ремонт на автомобили”.

 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.