По проект на Община Тошево се предлага услугата Домашен помощник

Община Генерал Тошево подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Максималната сума на проекта е в размер на 137 596,80 лв., a продължителността му е 14 месеца. Наименованието на проекта е “Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в Община Генерал Тошево”.

Общата цел на проекта е разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хора с увреждания и тежко болни самотни хора, живеещи в община Генерал Тошево чрез преодоляване на социалната им изолация. Специфичните цели са усъвършенстване и подобряване на услугата “Домашен помощник” насочена към 85 лица с увреждания -над 50 % инвалидност на възраст от 18 до 95 годишна възраст и тежко болни самотни хора от 65 до 95 годишна възраст, живеещи на територията на община Генерал Тошево, повишаване на мотивацията на 35 безработни лица за работа като домашни помощници в община Генерал Тошево, придобиване на професионални умения на 20 лица за работа като “Домашен помощник” в община Генерал Тошево и усъвършенстване на професионалните умения на 15 безработни лица и създаване на заетост в сектора на социалните услуги за 30 безработни лица. 

  

Съгласно проектните дейности през първите два месеца ще се организира подбор на потребители и подбор на домашни помощници. Желаещите да ползват услугата “Домашен помощник” могат да подадат необходимите документи в стая 103, намираща се на първия етаж в сградата на Общинска администрация гр.Генерал Тошево, в срок до 05.12.2010 год. Условията за работа като “Домашен помощник”, съгласно проектните дейности ще се разясняват на място от екипа за управление на проекта.