ОПУ-Добрич сключи Договор за текущ ремонт и зимно поддържане за район Тервел

Договор за малка обществена поръчка с предмет “Текущ ремонти и зимно поддържане на републиканските пътища на територията на Районна пътна служба /РПС/ Тервел с дължина 154,200 км” сключи Областно пътно управление-Добрич с “Пътно строителство” АД. РПС – Тервел включва републиканската пътна мрежа на общините Тервел и Крушари.

Три фирми представиха оферти на основание чл.2,ал.1,т.1 от НВМОП за участие в процедурата. След разглеждане на представените доказателства за технически възможности и квалификация Комисията установи, че останалите фирми нямат техническа обезпеченост за изпълнението на малката обществена поръчка. Останалите фирми подали оферти за участие са “БАРС” АД- гр. Шумен и “Пътстроймонтаж”ООД –гр.Силистра”.