Стартира изкупната кампания на охлюви

Минималният размер на събираните охлюви трябва да е 28 милиметра в диаметър

Стартира изкупната кампания на охлюви

Столичната екоинспекция напомня, че периодът за събиране и изкупуване на охлюви започна от 10 май и изтича на 30 юни.


 

Минималният размер на събираните охлюви трябва да е 28 милиметра в диаметър. Отговорниците на пунктове са длъжни да връщат незабавно в природата маломерни рогати.

 

Право да изкупуват и търгуват с охлюви, както и да ги изнасят през граница, имат само физически и юридически лица, които са регистрирали изкупвателни пунктове в регионалните инспекции. Изкупеното количество ще бъде преработено и изнесено в Италия, Гърция и Испания.

 

В срок до 5 юли на текущата година експортните фирми трябва да декларират в РИОСВ - София всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени, както и мястото на съхранението им.

 

Очаква се изкупната кампания да бъде добра тази година, въпреки че има проблеми с реализацията. През 2010 г. у нас са регистрирани 50 пункта за изкупуване на охлюви.