Студент от колежа в Добрич е първият българин в управата на Европейския студентски съюз

На 60-то общо събрание на Европейския студентски съюз (ESU), което се състоя около деня на Европа в Естония, организацията избра новото си ръководство. За член на Изпълнителния съвет на ESU бе избран Калоян Костадинов, студент във Висше училище Международен колеж – Добрич (ВУМК). До момента не е избиран българин на толкова висока позиция в Изпълнителния съвет на Европейския студентски съюз.

Студент от колежа в Добрич е първият българин в управата на Европейския студентски съюз

Амбициозният младеж  е член и на Комисията по международна дейност в НПСС (Националното представителство на студентските съвети), председател на Национален младежки форум и член на Студентски съвет към ВУМК. 

,,Изборът на Калоян Костадинов в Изпълнителният съвет на ESU е признание за цялостната политика на НПСС. Това е най-големият успех в историята на организацията, като участието в ESU’’ – споделя Председателят на НПСС – д-р Петър Чаушев, който се надява избирането на Калоян да сложи начало на една сериозна възможност за участието на българските студенти в политиката на европейското образователно пространство.

 

Едно от най-значимите мероприятия за студентите в Европа се очаква да се проведе в края на тази година - 61-вото Общо събрание на ESU, на което домакин ще бъде Националното представителство на студентските съвети, а самото събитие ще се проведе във Варна.

 

Калоян Костадинов