Служители на Окръжен съд усвояват основни начини за обслужване на хора със звуково увреждане

Служители на Окръжен съд - Добрич, се обучават в начално ниво на жестомимичен превод под ръководството на Петя Митева – председател на Териториалната организация на глухите в Добрич. В рамките на 6 часа през месец май те ще се запознаят с етиката за комуникация с хора със звуково увреждане и ще усвоят първоначално ниво на общуване с тях.

Служители на Окръжен съд усвояват основни начини за обслужване на хора със звуково увреждане
Обучението се провежда след работно време. В него вземат участие 18 от деловодствата на съда. На първата лекция във вторник те се запознаха с особеностите на възприятията на глухите хора и със специфичното в общуването с тях. „Отстрани не винаги срещаме разбираме, затова е важно другите да знаят повече за особеностите в комуникацията с глухи. Жестомимиката е език, който се учи само в полза на другите”, обясни г-жа Митева. Тя има ниво на нечуващ лектор – обучител. Работата й със служителите на Окръжен съд – Добрич, е напълно безкористна.

Обучението е част от целенасочената политика на Окръжен съд – Добрич, за подобряване на обслужването на хората с увреждания. В началото на годината бе проведена среща на председателя на съда, съдии и служители с техни организации, да се проучат специфичното за тях като потребители на съдебни услуги и представителите на съда да получат информация как да могат да усъвършенстват обслужването им. В резултат на тази среща бяха изготвени „Правила на Окръжен съд – Добрич” за работа с хора с увреждания. Четири организации на инвалиди разпространиха сред своите членове и събраха отговорите им на анкетата за „Проучване на мнението на гражданите за работата на Окръжен съд – Добрич”, която бе проведена през месеците февруари и март.

Тази седмица Окръжен съд – Добрич, постави нови табели за информация на хора със зрителни увреждания. С надписи с по-голям и релефен шрифт са обозначени Наказателното и Гражданското и търговско деловодство.