Жътвата на рапица не е приключила само в Тошевско

Единствено в община Генерал Тошево не е приключила жътвата на рапица, съобщават от Областна дирекция Земеделие – Добрич. Във всички останали общини на областта реколтата от маслодайната култура е прибрана. Пожънати са 93,8% от площите с рапица в Добричко, които са общо 261 011 декара. Средният добив от декар за областта е 303 кг. В общините Добрич и Добричка стопаните са прибрали по 350 кг. от декар.