416 кг. от декар е средният добив от ечемик

Само 3% от нивите с ечемик в Област Добрич все още не са пожънати. Прибрана е реколтата от 97 845 декара от общо 100 625 декара, засети с ечемик, съобщават от Областна дирекция Земеделие – Добрич. Средният добив от декар е 416 кг. Жътвата на тази култура не е приключила единствено в общините Балчик, Каварна и Тервел. Средният добив от декар ечемик в останалите общини, където са рекултирани 100% от нивите, е: за Генерал Тошево – 460 кг., за община Добричка – 421 кг., за Шабла – 330 кг. и за Крушари – 210 кг. С най-добра реколта приключи жътвата на ечемик в град Добрич – 540 кг. от декар, но трябва да се отбележи, че тя идва само от 200 декара.
73% от площите с рапица в област Добрич са пожънати. Маслодайната култура е прибрана на 100% в общините Добрич, Добричка и Шабла. Средният добив за областта от декар е 304 кг. В общините Добрич и Добричка приключват жътвата със среден добив от 350 кг. от декар, а в Шабла – 190 кг. Общо в областта са засети 261 011 декара с маслодайна рапица, от които са пожънати 189 817 декара.