6,69% от засетите с пшеница площи в България са ожънати

698 647 декара са ожънатите площи с пшеница в страната към 12 юли по данни на Областните дирекции „Земеделие”. Това представлява 6,69% от общите площи, засети с тази култура. Информацията съобщава Министерство на земеделието и храните. Най-добре върви жътвата на пшеницата в област Благоевград като са ожънати 27,89% от засетите площи. Най-бавно към момента се осъществява реколтирането на пшеницата в областите Търговище и Шумен – съответно 0,09% и 0,21%. В областите Добрич и Варна, които са сред най-засегнатите от обилните валежи през последните дни, ожънатите площи са 0,87% за добричко и 1,47% за варненско. Цифрите показват, че в област Добрич жътва не се е извършвала от петък до сега, когато процентът пожънати площи бе същият.

По оперативни данни на МЗХ, от началото на годината заради усложнени метеорологични условия (градушки, проливни дъждове, наводнения в следствие на дъждове и снеготопене) са пропаднали около 0,4% (38 236 дка) от засетите площи със пшеница, 0,7% (16 740 дка) от зимния ечемик и 0,5% (9 327) от зимната маслодайна рапица. Размерът на пропадналите площи в следствие на последните наводнения в страната, ще се установи след като експертните комисии от Областните дирекции извършат проверки на място и съставят протоколи. По отношение на качеството на пшеницата, предварителни данни ще има в края на следващата седмица, след извършване на извадково окачествяване на реколтата от Националната служба по зърното и фуражите. Предварителното окачествяване на зърното е мероприятие, което цели своевременно осигуряване на информация за качеството на изкупуваното зърно. То се извършва на 30% от прибраната пшеница.