Двама кандидати за ВУМК вече получиха стипендии от Слави и партньори

В петък отново се състояха кандидатстудентски изпити в София и в Добрич за Висше училище Международен колеж, на които кандидатите премериха своите познания по говорим и писмен английски език, а двама от тях получиха стипендии от Слави и партньори.

Двама кандидати за ВУМК  вече получиха стипендии от Слави и партньори

Изпитът представляваше тест по английски език и интервю на английски. Чрез конферентна връзка по интернет, Тошко Йорданов, сценарист в „Шоуто на Слави”, присъстваше на интервютата едновременно и в София и в Добрич, като задаваше и той въпроси към кандидатите. Всички те демонстрираха добро ниво по английски език, но двама от най-мотивираните спечелиха стипендии в размер от по 3000 лева за първата година. През втората и третата година стипендиите им могат и да се увеличат още в зависимост от успеха им през предходната година. 

Напомняме, че Слави в партньорство с Висше училище Международен колеж обявиха стипендии за кандидат-студентите във висшето училище през академичната 2011/2012 година. Поради големия интерес от страна на младежите обаче, нови фирми и организации се присъединиха с допълнителни стипендии в същия размер с цел повече кандидати да се възползват от качеството на британското образование на родна земя.


Следващият кандидатстудентски изпит ще се състои в края на месец май
, като за целта желаещите трябва да попълнят регистрационната форма за стипендия от Слави и партньори от сайта на висшето училище.