Свободни работни места в Добрич на 11 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 11 август

ДБТ - Добрич
    1165    Мияч, съдове (ръчно)    Без образование    1
    1158    Общ работник    Без образование    3
    1253    Шпакловчик    Без образование    5
    1143    Мияч, съдове (ръчно)    Без образование    5
    1260    Мияч, съдове (ръчно)    Без образование    5
    1343    Мияч, съдове (ръчно)    Без образование    1
    1350    Младши специалист    Висше    1
    1351    Младши специалист    Висше    1
    1355    Младши специалист    Висше    1
    1318    Технически секретар    Висше    Английски    1
    952    Озеленител    Висше / Архитектура и градоустройство    1
    1184    Учител, общообразователен учебен     Висше / Български език и литература,Висше /     1
    предмет в гимназиален етап    Български език и литература
    814    Ветеринар    Висше / Ветеринарна медицина    1
    1278    Банков служител, касиер/ Касиер, банка    Висше / Икономически науки,Средно / Икономически     1
    науки
    916    Специалист, маркетинг и реклама    Висше / Маркетинг и реклама    Английски    1
    912    Специалист, маркетинг и реклама    Висше / Маркетинг и реклама    Английски    1
    1342    Главен механик    Висше / Машиностроене, металообработване и     Английски    1
    металургия
    915    Инженер, конструктор    Висше / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия
    918    Инженер, конструктор    Висше / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия
    816    Лекар    Висше / Медицина    14
    957    Лекар, психиатрия    Висше / Медицина    1
    817    Фелдшер    Висше / Медицински сестри и здравни грижи    3
    1335    Логопед    Висше / Науки за образованието    1
    1356    Учител, детска градина    Висше / Подготовка на детски учители    1
    1363    Учител, начален етап на основното     Висше / Подготовка на начални учители    Руски    1
    образование (I-IV клас)
    1185    Старши възпитател    Висше / Подготовка на начални учители,Висше /     1
    Подготовка на начални учители
    1340    Младши учител, общообразователен учебен    Висше / Подготовка на учители по     1
     предмет в прогимнази    общообразователни предмети
    1362    Учител, общообразователен учебен     Висше / Подготовка на учители по     Руски    1
    предмет в прогимназиален ет    общообразователни предмети
    1361    Учител, общообразователен учебен     Висше / Подготовка на учители по     Руски    1
    предмет в прогимназиален ет    общообразователни предмети
    1186    Учител, общообразователен учебен     Висше / Подготовка на учители по     1
    предмет в гимназиален етап    общообразователни предмети, Висше
    1333    Рехабилитатор    Висше / Физиотерапия и рехабилитация    1
    1334    Кинезитерапевт    Висше / Физиотерапия и рехабилитация    1
    1187    Учител, общообразователен учебен     Висше / Чужди езици и филологии,Висше / Чужди     1
    предмет в гимназиален етап    езици и филологии
    1346    Общ работник, строителство на сгради    Начално    5
    1263    Камериер/камериерка    Начално    4
    1266    Работник, поддръжка на пътища    Начално    3
    1259    Работник, ферма за птици    Начално    2
    1281    Чистач/ Хигиенист    Основно    1
    1238    Камериер/камериерка    Основно    1
    1254    Помощник-готвач    Основно    1
    857    Водач, селскостопански машини    Основно    1
    965    Работник, консервна фабрика    Основно    15
    1353    Крояч, кожа    Основно    3
    1167    Автотенекеджия    Основно    2
    863    Гладач    Основно    1
    856    Водач, селскостопански машини    Основно    1
    1289    Камериер/камериерка    Основно    2
    1294    Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и     Основно    1
    повече тона
    1174    Работник, сортировач    Основно    7
    1299    Камериер/камериерка    Основно    1
    936    Машинен оператор, производство на     Основно    2
    мебели
    935    Дърводелец, мебелист    Основно    3
    1275    Общ работник    Основно    4
    1089    Оператор, конвейер    Основно    3
    1072    Машинен оператор, шиене на облекла    Основно    1
    1106    Машинен оператор, шиене на облекла    Основно    4
    1105    Гладач    Основно    5
    914    Заварчик    Основно / Машиностроене, металообработване и     2
    металургия
    917    Заварчик    Основно / Машиностроене, металообработване и     2
    металургия
    1173    Водач, електрокар    Основно / Моторни превозни средства, кораби и     1
    летателни апарати
    1267    Готвач    Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и     1
    обществено хранене
    1190    Готвач    Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и     2
    обществено хранене
    1096    Готвач    Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и     8
    обществено хранене,Средно / Хотелиерство,
    1265    Зидар    Основно,Начално    3
    1210    Работник, производство на  безалкохолни     Основно,Средно    1
    напитки, сокове и во
    1114    Фуражист    Основно,Средно    1
    1155    Машинен оператор, обувно производство    Основно,Средно    6
    1219    Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и     Основно,Средно    2
    повече тона
    1298    Сервитьор    Основно,Средно    1
    1071    Машинен оператор, шиене на облекла    Средно    5
    1315    Пиколо    Средно    1
    1282    Продавач-консултант    Средно    1
    997    Тапицер    Средно    3
    1301    Обслужващ, бензиностанция/газостанция    Средно    1
    859    Шивач    Средно    4
    1364    Продавач-консултант    Средно    4
    1039    Сервитьор    Средно    2
    1365    Чистач/ Хигиенист    Средно    2
    1345    Продавач-консултант    Средно    2
    1337    Сервитьор    Средно    5
    1327    Продавач-консултант    Средно    4
    1314    Барман    Средно    Английски    2
    1328    Касиер    Средно    6
    1006    Сервитьор    Средно    4
    1324    Сервитьор    Средно    1
    1329    Общ работник    Средно    4
    1316    Продавач-консултант    Средно    1
    1311    Шофьор, автобус    Средно    1
    1280    Фризьор    Средно    1
    1312    Водач, мотокар    Средно    1
    1330    Продавач-консултант    Средно    Руски, Английски    1
    1209    Машинен оператор    Средно    2
    1175    Продавач-консултант    Средно    1
    1191    Организатор, производство    Средно    1
    1178    Общ работник, промишлеността    Средно    6
    1195    Продавач-консултант    Средно    2
    1205    Машинен оператор, шиене на кожени изделия    Средно    4
    1204    Производител, изделия от кожа    Средно    2
    1221    Продавач-консултант    Средно    3
    1218    Продавач-консултант    Средно    1
    1170    Помощник-готвач    Средно    5
    1323    Чистач/ Хигиенист    Средно    1
    1130    Сервитьор    Средно    1
    1189    Сервитьор    Средно    Руски    1
    1240    Монтьор, оловни акумулатори    Средно    3
    1229    Сервитьор    Средно    1
    1171    Пиколо    Средно    9
    850    Застрахователен агент    Средно    4
    1092    Сервитьор    Средно    10
    1003    Барман    Средно    3
    1258    Автомонтьор    Средно    1
    1296    Водач, мотокар    Средно    1
    987    Сервитьор    Средно    2
    1262    Спасител, плаж    Средно    Английски    2
    821    Организатор, експедиция/товороразтоварна и спедиторска дейност   Средно    1
    1341    Пазач-портиер    Средно    2
    1354    Шофьор, лекотоварен автомобил    Средно    1
    983    Месач    Средно    2
    1297    Монтажник    Средно / Електротехника и енергетика    1
    1279    Машинен оператор, силози    Средно / Електротехника и енергетика    1
    1276    Електромонтьор    Средно / Електротехника и енергетика    3
    1277    Банков служител, обслужване на клиенти    Средно / Икономически науки,Висше / Икономически     1
    науки
    1348    Заварчик    Средно / Машиностроене, металообработване и     5
    металургия
    1367    Шлосер    Средно / Машиностроене, металообработване и     2
    металургия
    1036    Заварчик    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия
    1313    Машинен оператор, обработка на зърно    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия
    1307    Оксиженист, газозаварчик    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия
    1038    Шлосер-монтьор    Средно / Машиностроене, металообработване и     4
    металургия
    1285    Склададжия    Средно / Машиностроене, металообработване и     1
    металургия
    1366    Заварчик    Средно / Машиностроене, металообработване и     2
    металургия
    907    Автомонтьор    Средно / Моторни превозни средства, кораби и     1
    летателни апарати
    1332    Машинен оператор, шиене на облекла    Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и    5
     кожени изделия
    1068    Контрольор, качество    Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и    1
     кожени изделия
    1325    Оператор, конвейер    Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и    5
     кожени изделия
    1326    Контрольор, качество    Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и    1
     кожени изделия
    1295    Шивач    Средно / Производство на текстил, облекла, обувки и    2
     кожени изделия
    1270    Организатор, производство    Средно / Растениевъдство и животновъдство, Висше    1
     / Растениевъдство и животновъдство
    1310    Завеждащ, административна служба    Средно / Секретарски и офис-дейности    1
    1347    Зидар, сгради (конструкции)    Средно / Строителство и строително инженерство    5
    986    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     4
    обществено хранене
    1131    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     2
    обществено хранене
    981    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     5
    обществено хранене
    1344    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     1
    обществено хранене
    1271    Сервитьор    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     Английски    2
    обществено хранене
    1336    Готвач    Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и     1
    обществено хранене
    1261    Работник, сезонен    Средно,Основно    4
    1317    Дърводелец    Средно,Основно    2
    1293    Камериер/камериерка    Средно,Основно    2
    1349    Водопроводчик (външно водоснабдяване и     Средно,Професионална квалификация /     2
    канализация)    Строителство и строително инженерство
   
Филиал Балчик
    96    Учител, общообразователен учебен     Висше / Биология и биохимия    1
    предмет в прогимназиален ет
    93    Учител, общообразователен учебен     Висше / Български език и литература    1
    предмет в прогимназиален ет
    95    Учител, общообразователен учебен     Висше / Изобразителни изкуства    1
    предмет в прогимназиален ет
    94    Учител, общообразователен учебен     Висше / Математика    1
    предмет в прогимназиален ет
    92    Работник, консервна фабрика    Начално    5
    76    Машинен оператор, дървообработване    Основно    4
    87    Камериер/камериерка    Основно    7
    70    Монтажник, дограма    Основно    2
    90    Камериер/камериерка    Средно    1
   

Филиал Добричка
    64    Работник, полевъден    Начално    2