Националният център по наркомании организира обучение в Добрич

На 28.04.11г. и 29.04.11г. в 9.30 часа в бизнес-залата на Община град Добрич ще се проведе „Обучение в техники за извършване на скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение”.

Националният център по наркомании организира обучение в Добрич

Обучението се осъществява от Национален център по наркомании по Проект № BG  0011 „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”, финансиран със средства по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство (ФМ на ЕИП).


 

Основната цел на обучението е запознаване на социалните специалисти с техники за извършване на скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение. Ранната идентификация на употребата на наркотици, последвана от кратки интервенции цели промяна на поведението и намаляване на вредите за здравето на лицата, които злоупотребяват с наркотици.

 

В обучението ще вземат участие 25 социални специалисти от отдел „Закрила на детето” и  Общинска служба за социално осигуряване (ОССУ) град Добрич.