1.20 лв. на км. ще е таванът на такситата в Добрич

Максималната цена за таксиметров превоз на пътници в град Добрич ще бъде 1.20 лева за дневна тарифа и с 10 ст. повече за нощна. Това реши днес Общински съвет - Добрич.

1.20 лв. на км. ще е таванът на такситата в Добрич

Досега цената на такситата в България се определяше изцяло на пазарен принцип - всеки таксиметров водач сам си определяше цената на услугата. Съгласно промените в Закона за автомобилните превози обаче, вече общинските съвети по места определят максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. При формиране на предложените цени в Добрич са отчетени мнението на превозвачите, съобразено с досегашната цена на услугата, формирана на база разходи за гориво, амортизация, заплати, както и други преки и административни разходи.

За Община Добрич, която обхваща територията на град Добрич, бе определено таванът да е 1.20 лв. за дневна и 1.30 лв. на км. за нощна тарифа. Вносителят на предложението зам. кметът Надежда Петкова обясни, че услугата ще продължи да се извършва на досегашната цена. За Добрич Онлайн Надежда Петкова съобщи, че няма информация в Добрич да има от т. нар. "копърки", които возят на цена от няколко лева на километър. Най-високата тарифа в града ни е 85 ст. на км.