Панорама на средните училища в Добрич

Панорамата на средните училища в град Добрич през тази година се провежда за 17-ти път. В нея участват традиционно всички училища, които приемат ученици в гимназиален етап на обучение, а именно 3 Профилирани гимназии, 5 Средни общообразователни училища, Спортно училище, 7 Професионални гимназии и 2 Частни профилирани гимназии. Панорамата ще се проведе на 27 и 28 април в Общински младежки център "Захари Стоянов" - Добрич.

Панорама на средните училища в Добрич

Организатори на Панорамата са  Отдел ”Образование и култура” при Община град Добрич и Общински младежки център „Захари Стоянов”. 

Утвърденият държавен план – прием  за учебната 2011/2012 г. от завършен седми клас в училищата на град Добрич с интензивно изучаване на чужд език  е 676 ученика – 26 паралелки, като в общинските училища те са 14, а в държавните – 12. Деветнадесет паралелки ще изучават Английски език, 5 – Немски език и 2 – Френски език.

 

На учениците от седми клас за следващата учебна година се предлагат следните нови професии: Интериорен дизайн, Парково строителство и озеленяване, Икономическа информатика, Електрообзавеждане на транспортна техника, Автотранспортна техника, Контрол на качеството и безопасност на храните и Производство на селскостопанска продукция.    

     

Учениците от завършено основно образование ще имат възможност да кандидатстват през учебната 2011/2012 г.  за 650 места в град Добрич – 25 паралелки в 13 училища.         

 

Девет са паралелките в общообразователните училища и 16 – в професионалните.         

 

В план-приема е предвиден нов профил – Предприемачество и бизнес и нови  две професии – Интериорен дизейн и Пространствен дизайн.        

 

Две от паралелките в СОУ са за непрофилирана подготовка.        

 

Завършилите основно образование през минали години могат да кандидатстват в 5 задочни и 2 вечерни паралелки.         

 

ОУ”Йордан Йовков” ще приеме 1  професионална паралелка  от завършен седми клас и 1 паралелка от завършен осми клас  за ученици от помощни училища.         

 

Покани за посещения на Панорамата са изпратени до всички училища в Община град Добрич и Община Добричка.