Областният управител участва в заседание на Министерски съвет

Днес, 20 април, Областният управител Желязко Желязков ще вземе участие в редовното заседание на правителството. В дневния ред се предвижда и обсъждане на по-строги изисквания за качеството на течните горива, съобщават от пресслужбата на Областна администрация Добрич.

Областният управител участва в заседание на Министерски съвет

Министерски съвет ще приеме проект на постановление за изменение и допълнение на наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с постановление №156 на министерския съвет от 2003 г.Промените в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива се отнасят конкретно до съдържанието на сяра в горивата за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих. Ограничава се и количеството на металните добавки в автомобилните бензини.
    

С промените в наредбата се дава възможност в бензините за автомобили и горивата за дизелови двигатели да се влагат по-високи количества биокомпонент (биоетанол и биодизел).

 

Постановлението въвежда в националното законодателство част от европейските директиви за спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за механизма за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове. Промените са съобразени и с европейските норми по отношение спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища.