Противопожарни мерки през Великденските празници

ОД на МВР - Добрич разпространи противопожарни съвети във връзка с предстоящите празнични дни.

Противопожарни мерки през Великденските празници

Предстоят честванията на Великденските празници. В църквите, манастирите и други православни храмове ще се провеждат празнични литургии с масово събиране на хора. Ритуалът на християнския празник е свързан с палене и пренасяне на горящи свещи по домовете, което повишава опасността от възникване на пожари и инциденти. 

С цел осигуряване пожарната безопасност на православните храмове по време на Великденските празници в Добричка област, служители от ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението” извършиха тематични проверки. При тези проверки се обърна особено внимание на създадената организация за пожарна безопасност, осигуряване на условията за успешна евакуация, изправността на електрическите и отоплителни инсталации и съоръжения, изправността и наличието на уредите и съоръженията за първоначално пожарогасене, осигурените условия за успешно пожарогасене и др.

 

Извършени са инструктажи на длъжностните лица в храмовете, като при тях акцентът е върху противопожарния режим, обучението на персонала за работа с подръчните противопожарни уреди, опасността при паленето и пренасянето на горящите свещи и гасенето на догарящите, както и изключването на електрическото напрежение след тържествените церемонии.

 

Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич призовава за внимателно боравене със свещите при посещение в църковните храмове. Всяка запалена свещ, е потенциална опасност, особено за хората с  по-дълги и обемни коси, които само за миг могат да пламнат. Ако обаче всеки пази най-близко стоящите до него хора, вероятността да пламне нечия дреха или коса намалява. Запалените свещи, които множеството граждани пренасят след църковните церемонии, създават сериозни предпоставки за възникване на пожари. Оставени без надзор върху горими предмети може да предизвикат пожар. Опасност за запалване се крие и при пренасянето им в автомобилите. След пренасянето на запалените свещи в домовете си, не ги оставяйте да горят без надзор, дори ако сте в съседна стая. Пламъкът лесно се прехвърля от един предмет на друг, а последиците до които може да доведе един пожар са изключително сериозни. Не допускайте децата да си играят със свещите, а боравенето с тях да става само с родителски контрол.

 

При инцидент незабавно потърсете помощта на огнеборците, като сигнализирате по най-бързия начин на тел. 160 или 112!