Нови 4 проекта спечели Община Добрич

Проектите са с безвъзмездно финансиране за над 2,5 милиона лева. Те са за привличане и задържане на ромски деца в училище, подобряване на условията за туризъм и свободно време в Центъра за защита на природата и животните, предотвратяване на наводнения и по– добра градска среда.

Нови 4 проекта спечели Община Добрич

Миналата седмица в Букурещ се състоя първата партньорска среща по проект „Аз съм ром”. По него Община Добрич е партньор на град Синтра, Португалия. Финансирането е от целеви субсидии за специфични транснационални проекти, европейска програма "Основни права и гражданство" и е на обща стойност 870 430 евро. Добрич ще участва заедно с район Лацио - Рим, Италия; партньори от Брюксел, Белгия; Будапеща, Унгария; Прага, Чехия; община Ираклион, Гърция; както и организациите Европейска ромска агенция за заетост Братислава, Словакия; Интеркултурен институт Тимишоара и Социален център за обучение на роми в Букурещ, Румъния. Общата цел на проекта е да се изгради капацитет и ноу-хау на местните организации, които са ангажирани с дейности за борба с дискриминацията, свързани с ромите като цяло и в частност на ромските деца. Акцент в инициативите за Добрич е привличането и задържането на ромски деца в училище, а финансирането възлиза на 93 190 евро, от които общината осигурява 21 715 евро. Ще бъде сформирана местна работна група, която ще обмени опит с останалите партньори в работата с ромските малцинства и интеграцията им. За членове на групата ще бъдат поканени педагози, представители на читалища, неправителствени организации и други институции в местната общност, които работят с роми. Те ще имат за задача да начертаят планове и стратегии за мотивиране на децата и родителите им да се посещава училище. 

В петък в Кълараш Община Добрич подписа договора за финансиране на проект POFTIC – "Повишаване потенциала за развитие чрез организиране на възможностите и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион”. Проектът се финансира по  Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния и е на обща стойност 1 434 794 евро, от които бюджета на Община Добрич е 890 583 евро. Останалите средства са за партньора на проекта – Музеен комплекс за наука и природа от град Констанца. Другите партньори, които участват са Областен съвет Констанца и ПроЗоо Добрич. Проектът цели установяване на съвместни туристически инициативи и разработване на туристически продукти, включващи двата зоопарка в Добрич и Констанца. За реализирането им в Центъра за защита на природата и животните са предвидени дейности, свързани с изграждане на съоръжения за кафява мечка, ще бъде направено малко езеро за фламинго. В съществуващия  “селски двор” ще се престроят помещения за птици, за морски свинчета, зайчета и родилна база. Освен това в добричкия Зоопарк ще се изгради и   Ветеринарна лечебница, складова база и нова къща за работниците. Една от големите атракции ще бъде “Лабиринт” в храстите на центъра. Румънците разполагат с Делфинариум, Планетариум и Зоопарк на площ от 5-6 хектара. Те ще направят красив кът за деца с мостчета и течаща вода. Ще има приют за понита и подслон за муфлони. По трансграничния проект Община Добрич ще закупи микробус за организиране на пътувания между двата зоопарка и информационен център за промоциране на новите услуги.  Проектът ще продължи 18 месеца.

 

Най–новият проект, одобрен за финансиране от оперативна Програма „Регионално развитие” на Община Добрич е „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р.Добричка”. За първи път Община Добрич ще финансира толкова голям ресурс в размер на 1 052 537 лева за трайно подобряване на екологичните условия чрез укрепване, корекция и разширяване на речното корито на река Добрич.  Отсечката от река Добричка, предмет на реконструкцията тръгва от околовръстен път Е 27 97, преминава през местностите Алмалии и Гаази баба, продължава през градски парк  „Свети Георги, по протежението на  бул. „Русия”, където се намират десетки фирми, големи търговски обекти, бензиностанции и обществени сгради,  Автогара, ДКЦ ІІ и завършва с участъка на вливането на реката в дере Сердика /пресечна точка между ЖК Строител,  ЖК Иглика и река Добричка/. Очакваните резултати ще бъдат близо 7 ,5 км.  почистена растителност, наноси, битови и други отпадъци; укрепено, коригирано и разширено корито с нова корекция  от 3 101,42 м. и стара корекция 4 391,91 м. Ще се повишат сигурността за жителите и параметрите за жизнената и екологичната градска среда.

 

Не на последно място с 10 000 лева Община Добрич ще бъде финансирана от ПУДООС на МОСВ за изграждане на нова комбинирана площадка в района на парк „Резиденция” по проект „Обичам природата и аз участвам”. За жителите на близките квартали Общината ще създаде нова площадка на територията от 8 дка. За тази цел ще бъдат почистени 4 км. от обраслата растителност и замърсените площи. Проектът предвижда и пренареждане на алеите от балчишки камък, нови пейки, комбинирани детски съоръжения, кошчета за отпадъци. Ще се затреви територия от 2 дка  и ще засадят широколистни дървета.