Цената на олиото на едро - най-висока в Добрич

Цената на олиото в страната се движи между 3,08 и 3,75 лв. за литър. Най-ниска и най-висока цена на едро на рафинираното олио е регистрирана във Велико Търново и Добрич.

Цената на олиото на едро - най-висока в Добрич
В по-голямата част от областните центрове се отчита намаление или запазване на цената на едро на рафинираното слънчогледово олио на равнището й от предходния наблюдаван период. Това става ясно от седмичната справка, изготвяна от Министерството на земеделието и храните. Тя обхваща периода 6-13 април.

Цените на дребно през седмицата се движат в границите на 3,08-3,75 лв./литър. Най-високи стойности са отчетени в Благоевград и Кюстендил, а най-ниски - в Шумен. В повечето градове олиото е поевтиняло или цената се запазва на нивото от предходната седмица. Единствено в София, Плевен и Ловеч се наблюдава увеличение на цената на дребно, съответно с 6%, 3,1% и 3,1%.

Най-съществено цената на едро е понижена в Благоевград и Разград (с 1,4%). В шест области се наблюдава минимално нарастване, в рамките на 0,4-0,7% спрямо предходната седмица.

Най-ниска и най-висока цена на едро на рафинираното олио е регистрирана във Велико Търново и Добрич, съответно 2,65 лв./литър и 2,92 лв./литър.

Най-голямо отклонение от цената на едро за седмицата се регистрира при цената на дребно на рафинирано олио в София - 1 лв./литър. Добрич е областта с най-малък марж между двете цени (0,23 лв./литър).