Стартира програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България

Утре областният управител д-р Маргарита Новоселска ще вземе участие в първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България INTERREG V-A Румъния–България 2014-2020 г.

Стартира програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще открие утре /25 март/ в Белоградчик първото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България за периода до 2020 година. По време на него ще бъдат одобрени насоките за кандидатстване, което ще даде възможност през месец април да стартира подаването на проектни предложения за финансиране по програмата.
На следващия ден /26 март/ заместник-министърът ще обяви официалния й старт. Тогава ще бъде отворена и първата покана към потенциалните бенефициенти за подаване на проектни предложения, които могат да получат финансиране по Българо-румънската програма. Пред участниците ще бъдат представени параметрите на програмата и насоки относно кандидатстването, включително примерния бюджет и времевата рамка за изпълнението на един проект.

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 е една от общо петте програми на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество, в които Република България ще участва през периода 2014-2020 г. Ресурсът, с който двете страни ще разполагат за финансиране на съвместни проекти до 2020 година, възлиза на 258,5 млн. евро.  От тях близо 216 млн. евро се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие и около 43  млн. евро национално съфинансиране от двете държави.  

Областният управител на Добрич д-р Маргарита Новоселска ще участва в заседанието, в качеството си на член на Съвместния комитет за наблюдение, представител на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район (РСР СИР).