Искане за отвод на вещо лице отлoжи делото срещу кмета на Божан

Окръжен съд – Добрич отложи наказателното дело срещу 43-годишния Бейзат Исмаил Илияз от с. Божан, община Тервел по искане на адвокатите му за отвод на вещото лице, изготвило допълнителна комплексна технико-икономическа и ветеринарно-медицинска експертиза.

Искане за отвод на вещо лице отлoжи делото срещу кмета на Божан

Защитниците считат, че вещото лице е предубедено и помолиха съда да назначи друго да изготви експертиза със същите задачи. Експертизата бе приета на предходното заседание по делото на 25.02.2011 г., но днес адвокатите на подсъдимия заявиха в съдебната зала, че вещото лице е съпруг на районния прокурор, образувал досъдебното производство, по което е образувано настоящото делото. Подсъдимият каза, че не  е познавал вещото лице преди предходното заседание по делото.
Бейзат Илияз е обвиняем за това, че на 15.05.2009 г. в гр. Добрич, пред Областна  разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие” е представил неверни сведения в Таблица за използваните парцели за 2009 г. – Приложение към Общо заявление за плащане на площ за 2009 г. /форма за физически лица/, относно размера на ползваните на правно основание общински пасища и мери по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, както и в Таблица за отглеждане на животни за кандидатстване по схеми, необвързани с производството – Приложение към Общо заявление за плащане на площ за 2009 г. /форма за физически лица/, относно броя на отглежданите животни за подпомагане на програма Схема за национални доплащания за животни /СНДЖ/ и е получил средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз в размер на 5089,17 лв.

 

Второто обвинение е за това, че през месец април 2009 г. в качеството на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на с. Божан, община Тервел, не е изпълнил служебните си задължения да свика общо събрание на населението на с. Божан за определяне на правила за ползване на общински имоти за общо ползване – мери и пасища, съгласно чл. 41, ал. 1, т.1 и ал. 3 от Закона за допитване до народа с цел да набави за себе си имотна облага и от това са настъпили вредни последици, като престъплението е свързано с отдаването под наем на общинска собственост.

 

Днес съдът разпита още 2 свидетели по делото. Съдът разпореди да се изиска община Тервел информация за семейното положение на вещото лице. След получаването й, съдът служебно ще назначи ново вещо лице, ако е необходимо да се извърши повторно допълнителна комплексна технико-икономическа и ветеринарно-медицинска експертиза.

 

Делото ще продължи на 19.05.2011 г.