9 са кандидатите за надзор при рехабилитацията на пътя Ветрино - Тервел

В Агенция "Пътна инфраструктура" бяха отворени офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителен надзор при рехабилитацията и реконструкцията на 18,720 км от път ІІІ-207 І-2 (о.п. Шумен - Девня) - Ветрино - Границата ОПУ Варна - Тервел - границата ОПУ Силистра, от км 8+877.8 до км 15+580.75 и от км 51+848 до км 63+864.69, в областите Варна и Добрич.

9 са кандидатите за надзор при рехабилитацията на пътя Ветрино - Тервел

Участъкът, който ще бъде основно ремонтиран, преминава през селата Добротич, Калоян, град Тервел и Честименско. Третокласният път осигурява връзката на област Силистра с АМ „Хемус“ на територията на област Варна, както и между общините Ветрино и Тервел.
Проектът лот 79 за рехабилитация и реконструкция на път III-207 Шумен - Девня – Ветрино – Тервел е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Той ще бъдат финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет при условие, че има освободен финансов ресурс, съобщават от АПИ.