Провериха над 800 обекта в Добричко във връзка със забраната за пушене

От 15 февруари до 18 март 2011 г. в цялата страна беше извършена Национална тематична проверка за изпълнение на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места. През този период 28-те Регионални Здравни Инспекции са проверили 27 031 обекта, сред които има заведения за хранене, офиси, хотели, болници, училища, гари и др. С това проверките на МЗ не приключват, те продължават и занапред като акцент се поставя на спазването на новите правила в нощните и късните часове на деня.

Провериха над 800 обекта в Добричко във връзка със забраната за пушене
В област Добрич бяха проверени 817 обекта. От тях:
- места за настаняване и средства за подслон -  22;
- заведения за хранене и развлечения – 285;
- сгради на железопътни гари, летища, морски гари и автогари – 10;
- детски ясли, детски градини, училища, висши училища – 150;
- лечебни заведения – 82;
- административни сгради – 10;
- транспортни средства – 163;
- други – 108.

Според нормативните изисквания от началото на тази година в закрити обществени места може да се пуши в помещения, които са по-малки от частите, в които не се пуши. Освен това в тях трябва да има добра механична вентилация. Помещенията за пушачи трябва да са отделени и с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати от тези за непушачи. На вратите им трябва да има и специални табели, които да показват, че са помещения за пушачи, както и че пребиваването на младежи до 18 години в тях е забранено. По-специален режим се въвежда за заведенията за хранене и развлечения, които са с площ по-малка от 50 кв. м. В тях собственикът трябва да избере дали ще се пуши или не, и да постави съответната табела на входната врата.

В проверените лечебни заведения на територията на областта не се допуска тютюнопушене, не са обособени помещения за тютюнопушене. В момента на проверките не е констатирано тютюнопушене.

Само 25 от обектите с обособено самостоятелно помещение за тютюнопушене, отговарят на изискванията за квадратура, вентилация, протокол за измерване ефективност на вентилацията, изолация, обозначаване и сигнализация.

45 са обектите, в които не е избрано да се допуска тютюнопушене, отговарящи на изискванията за квадратура и обозначаване.

При проверките на 241 обекта са установени несъответствия с изискванията на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места.

 

Най-честите нарушения са:
- липса на обозначение на залите за пушачи – в 190 обекта;
- липса или неработеща сигнализация – в 38 обекта;
- липса на протокол от акредитирана лаборатория, че вентилационната система работи адекватно – в 22 обекта;
 
Сред другите нарушения са липса на механична вентилация, отговаряща на нормативните изисквания; наличие на протокол от акредитирана лаборатория с изтекъл срок, или непълен протокол; неспазването на определената квадратура за залите за пушачи, липса на изолация чрез въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати на обособените самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене.

За констатираните нередности здравните инспектори на РЗИ-Добрич са издали 241 предписания и 7 акта.

При проверките не са открити лица до 18 години в обекти, където това е забранено.