Българското ботаническо дружество изразява подкрепа за градината в Балчик

Българското ботаническо дружество, приемайки за неоспорими актовете на Върховната съдебна власт и правата на Министерския съвет на Република България да се разпорежда с държавната собственост, подкрепя Академическия съвет на СУ”Св.Климент Охридски” в протеста му срещу Решение на МС № 309/14.05.2010, с което се неглижират и зачеркват достиженията на цяло поколение български ботаници и обикновени градинари, а съществуването на уникалната за страната ни Ботаническа градина в Балчик се поставя под съмнение.

Българското ботаническо дружество изразява подкрепа за градината в Балчик

В декларацията на Българското ботаническо дружество, разпространена до медиите, се казва: "Университетската ботаническа градина в Балчик е създадена от един от учредителите на Българското ботаническо дружество и виден български ботаник акад. Даки Йорданов. Вече 55 години нейната основна дейност е свързана с опазване, разширяване и показване на разнообразието на растителния свят, екологичното възпитание в най–широкия му и достъпен смисъл, обучението и научната дейност на хиляди млади хора и научни работници. Университетската ботаническа градина в Балчик е редовен член на Световния съвет на Ботаническите градини (BGCI) в Лондон от 1997 г. и е определена като Национален спасителен център за редки и застрашени видове във връзка с прилагането в България на Европейските норми на Световния съвет на Вашингтонската конвенция (CITES). Отнемане правата на Софийския университет “Св.Климент Охридски” върху територията на Университетската ботаническа градина в Балчик е грубо посегателство срещу академичната автономия на най–старото Висше училище у нас. Това решение е израз на политическа воля, противоречаща тотално на обществения интерес и стремежа на международната общност за опазване на биоразнообразието."