Фондацията за прозрачни регламенти присъди втори приз на Община Добрич

Призът отново е в категорията за най-прозрачна общинска администрация и е връчен по време на официалната церемония на Фондацията за прозрачни регламенти в началото на тази седмица. Община Добрич е класирана на второ място с общ сбор от 34,11 точки след Община Бургас със събрани 34,57 точки. И тази година Общината е номинирана за постигната висока степен на прозрачност в действията на администрацията.

Фондацията за прозрачни регламенти присъди втори приз на Община Добрич

Наградата е признание за усилията на Община Добрич за ефективно и прозрачно управление. Някои от конкретните действия в обхвата на конкурсната категория от последната – 2010 година - са: подобрено информиране чрез официалния сайт, създадени нови секции/ подсекции в него - секции «Проекти», «Инвестирайте в Добрич» (в българската и английската версии), както и «Общински приют за безстопанствени животни», „Преброяване `2011” (в раздел „Актуална тема”); подсекции „Отчети” и „Заповеди” в секция „Администрация” и др.; в Центъра за услуги и информация е обобщена и анализирана информация за резултатите от анкетно проучване за удовлетвореност от административното обслужване; изработени са нови информационни табели за всички работни места в ЦУИ; автоматично се разпечатват информационните визитки за клиентите при регистрация на преписка; изпълнен е нов етап на създавания електронен архив; извършено е ресертифициране по стандартите за качество и управление на околната среда. 

Освен това Община Добрич изпълнява иновативен проект за разработване на Географска информационна система на подземната инфраструктура на територията на Общината – за подобряване процеса на вземане на управленски решения и обслужването на гражданите и бизнеса. Осъществена е и по-голяма прецизност при публичните обсъждания – широко обсъждане на инвестиционен проект за подобряване на градската среда чрез поемане на общински дълг от 10 млн.лв.; публикуване на проектите на нормативни актове задължително с мотивите към тях, и др.

 

ФОНДАЦИЯТА ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ връчи за трета поредна година своя приз за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации в четири категории. Церемонията се проведе под мотото „Прозрачни и достъпни администрации в Европа 2020”.