Видеокамери ще следят пунктовете за метали

С глоби до 100 000 лева ще бъдат наказвани търговците, които нарушават закона за управление на отпадъците. При повторно нарушение се отнема лицензът. Това решиха днес депутатите при обсъждане на промени в Закона за управление на отпадъците.

Видеокамери ще следят пунктовете за метали
Съгласно тях собствениците на площадките за изкупуване на цветни и черни метали трябва да осигурят 24-часово видеонаблюдение. Пунктовете трябва да се намират също в рамките на територии, определени с устройствени планове за производствени складови дейности. Площадките за изкупуване на скрап трябва да се приведат в съответствие с новите изисквания в срок до 9 месеца.

Въвежда се също изискване отделно да се съхраняват отпадъците от батерии, електронно оборудване и елементи от МПС.

С промените се приравнява на престъпление нерегламентираното предаване на части от железопътната мрежа, кабели, метални капаци, пътни знаци, паметници без сертификат за произход.

Целта на законодателните промени е да се намалят и по възможност да се прекратят кражбите на кабели и елементи от ж. п. системата. За тях настояваше вътрешният министър Цветан Цветанов.

Също се предвижда в страната да останат 400 лицензирани пункта от 2400 досега.